info@buro-appel.nl +31 6 53 71 72 43
Nieuwsberichten
Diensten

In februari 2016 is de norm NEN 6079 – Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering gepubliceerd. Deze norm is net zoals de NEN 6060 bedoeld om grote brandcompartimenten te realiseren. In onderstaand schema is de relatie tussen beide schematisch weergegeven. De NEN 6079 gebruikt een risicobenadering en bepaalt feitelijk de kans dat een brand zo groot […]

Diensten

Met de inwerkingtreding van de NEN 6060 (2015) – Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – is de Methode Beheersbaarheid van Brand (2007) na ruim 8 jaar ‘gepromoveerd’ tot norm. Hierdoor heeft deze methode voor het realiseren van grote brandcompartimenten een meer formele status gekregen. De bepalingsmethode is feitelijk ongewijzigd. Wel zijn er enkele belangrijke verschillen; deze […]

Informatie

Transformatie van leegstaande kantoren en vergunningsvrij bouwen eenvoudiger per 1 november 2014 Op 1 november 2014 is het zover; dan treedt het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en enkele andere wetten in werking. Deze bijdrage beschrijft de belangrijkste gevolgen van deze nieuwe regelgeving voor de praktijk. Na 1 november 2014 wordt het […]

Diensten
Gebruiksmelding
27 november, 2013

Over de Melding Brandveilig Gebruik of Gebruiksmelding zoals deze nog veel wordt genoemd bestaat nog veel onduidelijkheid. Wanneer moet je deze melding nu doen? en wie moet deze melding doen? Om het voor u wat makkelijker te maken hebben we een aantal zaken voor u eens op een rijtje gezet! Er is sprake van 3 […]