info@buro-appel.nl +31 6 53 71 72 43
Diensten
Beheersbaarheid van Brand (BvB) is NEN 6060 geworden
15 september, 2016
0

Normen

Met de inwerkingtreding van de NEN 6060 (2015) – Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – is de Methode Beheersbaarheid van Brand (2007) na ruim 8 jaar ‘gepromoveerd’ tot norm. Hierdoor heeft deze methode voor het realiseren van grote brandcompartimenten een meer formele status gekregen.

De bepalingsmethode is feitelijk ongewijzigd. Wel zijn er enkele belangrijke verschillen; deze lichten wij graag toe:

  • Er wordt nu verschil gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw: voor bestaande bouw is een hogere vuurlast mogelijk dan voor nieuwbouw;
  • Ook tussen industriegebouwen en andere gebouwfuncties wordt onderscheid gemaakt: industriegebouwen is een hogere vuurlast toegestaan;
  • Een sprinklerinstallatie wordt hoger aangeslagen dan voorheen en ook dit leidt tot een hogere vuurlast;
  • Het is nu, onder voorwaarden, ook mogelijk om een woonfunctie boven een NEN 6060 compartiment te realiseren;
  • De norm biedt nu ook een mogelijkheid om vluchtweglengtes anders te beoordelen; hierdoor worden langere routes mogelijk.

Behalve de NEN 6060 is er onlangs nog een norm gepubliceerd die de realisatie van grote brandcompartimenten mogelijk maakt: NEN 6079 – Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering. Deze norm is misschien nog wel interessanter omdat deze norm nog grotere brandcompartimenten en nog hogere vuurlasten mogelijk maakt; uiteraard onder bepaalde voorwaarden. In deze post leest u hier meer over.

Meer weten? Neem contact met ons op.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren