info@buro-appel.nl +31 6 53 71 72 43
Nieuwsberichten
Diensten

In februari 2016 is de norm NEN 6079 – Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering gepubliceerd. Deze norm is net zoals de NEN 6060 bedoeld om grote brandcompartimenten te realiseren. In onderstaand schema is de relatie tussen beide schematisch weergegeven. De NEN 6079 gebruikt een risicobenadering en bepaalt feitelijk de kans dat een brand zo groot […]

Diensten

Met de inwerkingtreding van de NEN 6060 (2015) – Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – is de Methode Beheersbaarheid van Brand (2007) na ruim 8 jaar ‘gepromoveerd’ tot norm. Hierdoor heeft deze methode voor het realiseren van grote brandcompartimenten een meer formele status gekregen. De bepalingsmethode is feitelijk ongewijzigd. Wel zijn er enkele belangrijke verschillen; deze […]