info@buro-appel.nl +31 6 53 71 72 43
Diensten
Norm NEN 6079 biedt nieuwe kansen voor grote brandcompartimenten
15 september, 2016
0

In februari 2016 is de norm NEN 6079 – Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering gepubliceerd.

Deze norm is net zoals de NEN 6060 bedoeld om grote brandcompartimenten te realiseren. In onderstaand schema is de relatie tussen beide schematisch weergegeven.

NEN 6079

De NEN 6079 gebruikt een risicobenadering en bepaalt feitelijk de kans dat een brand zo groot wordt dat deze de ‘buren’ bedreigd. Wanneer deze kans kleiner is dan de norm die ervoor geldt, dan is de compartimentsgrootte toegestaan.

Deze bepalingsmethode is vooral zeer interessant voor gebouwen die veel ruimte op het eigen perceel hebben ten opzichte van de buren of in landelijk gebied. Immers bij grote afstanden is de kans dat de ‘buren’ bedreigd worden erg klein.

Met deze norm en genoemde voorwaarden zijn compartimenten van meer dan 10.000 m2 en vuurlasten groter dan 600 ton VH niet uitzonderlijk.

Wij lichten de mogelijkheden voor u en uw bedrijf graag toe. Neem dan contact met ons op.

Bewaren